Uw kind is thuis op ons kindcentrum

Een kind moet zich prettig voelen, thuis én ook op ons kindcentrum. Wij zetten ons volledig in om voor onze kinderen zo een prettige en veilige leef- en leeromgeving te creëren. 
Hoe we dat doen ziet en leest u op onze website. Wilt u zelf de sfeer op ons kindcentrum proeven, bel of mail ons dan voor een afspraak.

Ons nummer is 0517 - 59 10 50. U kunt ook het formulier onderaan deze pagina gebruiken.

Kinderdagverblijf

Op ons kinderdagverblijf ontvangen wij uw kinderen met open armen. Wij werken met een vaste groep pedagogisch medewerkers zodat uw kind een band met hen kan opbouwen. Bij de jongste kinderen wordt hun dagritme bepaald door hun eet- en slaapschema. Oudere kinderen nemen steeds meer het dagritme van de groep over.

Peuteropvang

IKC de Skeakel heeft  voor meisjes en jongens van 2 tot 4 jaar een eigen peuteropvang. In het lichte lokaal, op de afgeschermde speelplaats en met de vaste begeleidsters is het voor de kleintjes heerlijk om met andere kinderen van hun eigen leeftijd te spelen.
Speelse werkvormen stimuleren de ontwikkeling van sociale vaardigheden, taal en motoriek. De peuteropvang van de Skeakel vormt een goede overgang naar groep 1 van de basisschool.

Basisschool

De vierde verjaardag is voor veel kinderen heel bijzonder, want dan mogen ze naar de basisschool. Voor groep 1 en 2 openen de deuren van het lokaal om 8.20 uur. Ouders hebben dan de gelegenheid nog even met hun kind(eren) mee naar binnen te gaan.
Om half negen beginnen dan de lessen voor alle groepen van 1 tot en met 8.

Workshops

Op ons ikc vinden we het leuk de kinderen kennis te laten maken met hun eigen talenten. Wat die talenten zijn mogen ze zelf ontdekken in tal van worskshops. Van timmeren tot trommelen, van kokerellen tot herdersmat bij schaken.

Buitenschoolse opvang

De schooltijden van uw kind(eren) sluiten niet altijd goed aan bij de tijden van uw werk (of studie). Wanneer dat het geval is kan onze buitenschoolse opvang u wellicht een goede dienst bewijzen. In de voor hen vertrouwde omgeving zijn uw kind (of kinderen) bij onze pedagogisch medewerkers in goede handen.
Bij onze VSO/BSO kan uw kind voor of na school, op vrije middagen, maar ook in de vakanties terecht.


De VSO (Voorschoolse Opvang) van IKC de Skeakel is voor schooltijd open van 7:00 uur tot onze basisschool om 8.30 uur begint. Aan het eind van de schooldag, om 14.00 uur, gaat onze buitenschoolse opvang weer open tot 18.15 uur.

Leerlab CBO-NWF

 

Voor (hoog)begaafde kinderen op de basisscholen van CBO Noardwest Fryslân heeft onze stichting op drie locaties zogenoemde 'Leerlabs.' Daar werken de leerlingen eens per week aan projecten die uitdagend voor hen zijn. 

Project 'Gouden Handen'

Binnen CBO houden wij ons bezig met het project 'Gouden Handen.' In samenwerking met AMS in Franeker gaan wij 10 weken lang samenwerken, waarbij een groep kinderen van alles gaan doen op de AMS met hun handen. De kinderen die hier naartoe gaan zijn vaak kinderen die liever met hun handen bezig zijn. Door deze samenwerking willen we hen inzicht geven in wat er straks allemaal mogelijk is. 

Aanmelden voor IKC de Skeakel

Wij hopen dat u op basis van de informatie op onze site en positieve aanbevelingen van ouders in onze dorpen besluit uw kind aan te melden voor ons kindcentrum.
Gebruik hiervoor het aanmeldformulier. Wanneer u dat invult nodigen wij u graag uit voor een persoonlijk gesprek. Zo leren we elkaar kennen, horen we u graag over uw kind en vertellen wij u wat meer over wat u van ons IKC kunt verwachten.


Wij geven ons kind op voor: (svp aankruisen – meerdere antwoorden mogelijk)

>