Praktische informatie

IKC de Skeakel biedt een prettige leef- en leeromgeving voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar. Over ons kindcentrum is veel te vertellen. Tal van praktische weetjes vindt u hier op deze pagina van onze site.
Mist u nog informatie als antwoord op uw vragen, laat het ons weten. U kunt daarvoor het contactformulier onder aan deze webpagina gebruiken.

Openingstijden kinder- en peuteropvang

De Peuteropvang is iedere dag geopend van 8.15 - 12.15 uur.

De openingstijden van de Kinderopvang zijn elke dag van 7.00 - 18.15 uur. 

Openingstijden basisschool

De groepen 1 t/m 8 volgen op maandag tot en met vrijdag onderwijs van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Er is één uitzondering: Op vrijdag zijn de groepen 1, 2, 3 en 4 om 11.45 uit.

Openingstijden buitenschoolse opvang

Onze buitenschoolse opvang is beschikbaar van maandag t/m vrijdag.
Vanaf 14.00 uur (na afloop van de basisschool) kunnen kinderen er terecht. De eindtijd van de opvang wordt afgesproken in overleg met de ouders die van de opvang gebruik maken. Meer opvang is mogelijk. Daarvoor nemen ouders contact op met de Stichting Kinderopvang Friesland (SKF). Via de website van SKF kunt u zich aanmelden.

Vakanties 2020-2021

Dit is het vakantierooster 2020-2021 van basisschool de Skeakel van ons kindcentrum:

Voorjaar 20-02-21 t/m 28-02-21
Pasen 02-04-21 t/m 05-04-21
Koningsdag 27-04-21
Meivakantie 01-05-21 t/m 16-05-21
Pinksteren 22-05-21 t/m 24-05-21
Zomer 10-07-21 t/m 22-08-21

Bevrijdingsdag en Hemelvaart vallen in de Meivakantie.*

Gevraagde ouderbijdrage

Om extra activiteiten te kunnen betalen vragen we aan alle ouders van basisschool-leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage.

De hoogte van de bijdrage is dit schooljaar 19 euro per kind.

Bijdrage en tegemoetkoming

Voor de buitenschoolse opvang betaalt u op IKC de Skeakel een eigen bijdrage. Afhankelijk van uw inkomen en het aantal uren opvang heeft u echter recht op Kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze toeslag kunt u berekenen op  www.belastingdienst.nl

Een Kindpakket

Niet alle ouders hebben voldoende inkomen om hun kind(eren) mee te laten doen aan activiteiten die voor leeftijdgenootjes heel gewoon zijn. Daarom is het Kindpakket opgezet. Het Kindpakket is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en de diverse fondsen om via één loket, en op een eenvoudige manier, een vergoeding aan te vragen voor binnen- en buitenschoolse activiteiten.

De Skeakel op de kaart

Op de website 'Scholen op de kaart' vindt u cijfers en informatie over scholen en ook onze school. Daaronder gegevens over onderwijsopbrengsten, leerlingenaantallen, financiën en personeel. Doordat de site gebruik maakt van data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs kunt u op scholenopdekaart.nl ook scholen met elkaar vergelijken.

Ons privacybeleid

Het privacybeleid van IKC de Skeakel vindt u op de site van onze koepel: cbo-nwf.nl.
Hier vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Een klacht. Wat dan?

Bent u niet tevreden over een beslissing of het gedrag van iemand van ons kindcentrum, bespreek het dan met de persoon in kwestie. Komt u er samen niet uit, roep dan de hulp in van de directeur van ons kindcentrum. Biedt ook dit geen oplossing, of heeft u hierbij ondersteuning nodig, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van onze koepel CBO Noardwest Fryslân.
De Algemene klachtenregeling voor de koepel (en dus ook voor onze school) vindt u hier.

Contact

IKC de Skeakel
Skoalstrjitte 14
8855 HL Sexbierum
0517 - 59 10 50

www.deskeakel.nl

deskeakel@cbo-nwf.nl

 

Bank: NL53 RABO 0325.5245.05