Praktische informatie

IKC de Skeakel biedt een prettige leef- en leeromgeving voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar. Over ons kindcentrum is veel te vertellen. Tal van praktische weetjes vindt u hier op deze pagina van onze site.
Mist u nog informatie als antwoord op uw vragen, laat het ons weten. U kunt daarvoor het contactformulier onder aan deze webpagina gebruiken.

Openingstijden kinder- en peuteropvang

De Peuteropvang is iedere dag geopend van 8.15 - 12.15 uur.

De openingstijden van de Kinderopvang zijn elke dag van 7.00 - 18.15 uur. 

Openingstijden basisschool

De groepen 1 t/m 8 volgen op maandag tot en met donderdag onderwijs van 8.30 uur tot 14.15 uur.

Op vrijdag zijn alle groepen om 12:15 uur uit. 

Openingstijden buitenschoolse opvang

Onze buitenschoolse opvang is beschikbaar van maandag t/m vrijdag.
Vanaf 14.15 uur of 12:15 uur op vrijdag (na afloop van de basisschool) kunnen kinderen er terecht. De eindtijd van de opvang wordt afgesproken in overleg met de ouders die van de opvang gebruik maken. Meer opvang is mogelijk. Daarvoor kan men contact opnemen met het IKC.

Vakantierooster 2023-2024 basisschool

 • Herfstvakantie            21 okt t/m 29 okt 2023
 • Kerstvakantie             23 dec 2023 t/m 7 jan 2024
 • Voorjaarsvakantie       17 feb t/m 25 feb 2024
 • Goede Vrijdag / Pasen 29 maart t/m 2 april 2024
 • Meivakantie                27 april t/m 12 mei 2024
 • Hemelvaart                9 mei (valt in meivakantie)
 • Pinksteren                  19 mei t/m 20 mei 2024
 • Laatste schooldag       18 juli 2023
 • Zomervakantie           19 juli t/m 1 sept 2024

  * Naast deze vakanties is de school ook enkele dagen dicht i.v.m. studiedagen etc. Deze datums zijn terug te vinden via Social Schools. 

Gevraagde ouderbijdrage

Om extra activiteiten te kunnen betalen vragen we aan alle ouders van basisschool-leerlingen een ouderbijdrage.

De hoogte van de bijdrage is dit schooljaar € 25 euro per kind. Daarnaast vragen wij een bijdrage voor de schoolreizen. Deze zijn per klas verschillend. Ouders die hun kind(eren) op ons IKC hebben krijgen via Social Schools een overzicht van de bedragen en de uitgaven die hiermee aan gekoppeld zijn.

Onze schoolgids

Veel informatie over ons kindcentrum vindt u op deze website. De schoolgids van IKC de Skeakel biedt u aanvullende informatie over onze basisschool. Deze gids vindt u hier.

Ons jaarverslag

Aan het eind van ieder schooljaar maken we de balans op in een jaarverslag. We vertellen aan welke onderwerpen we werkten en wat we wisten te bereiken. U vindt ons jaarverslag van 22-23 hier.

De Skeakel op de kaart

Op de website 'Scholen op de kaart' vindt u cijfers en informatie over scholen en ook onze school. Daaronder gegevens over onderwijsopbrengsten, leerlingenaantallen, financiën en personeel. Doordat de site gebruik maakt van data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs kunt u op scholenopdekaart.nl ook scholen met elkaar vergelijken. Ook kunt u hier onze schoolgids downloaden.

Ons privacybeleid

Het privacybeleid van IKC de Skeakel vindt u op de site van onze koepel: cbo-nwf.nl.
Hier vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Een klacht. Wat dan?

Bent u niet tevreden over een beslissing of het gedrag van iemand van ons kindcentrum, bespreek het dan met de persoon in kwestie. Komt u er samen niet uit, roep dan de hulp in van de directeur van ons kindcentrum. Biedt ook dit geen oplossing, of heeft u hierbij ondersteuning nodig, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van onze koepel CBO Noardwest Fryslân.
De Algemene klachtenregeling voor de koepel (en dus ook voor onze school) vindt u hier.

Inspectierapport

Onze kinderopvang en buitenschoolse opvang worden regelmatig getoetst door de Rijksoverheid. Hier vindt u de inspectierapporten Kinderopvang.
- Inspectie Kinderopvang
- Inspectie BSO

Contact

IKC de Skeakel
Skoalstrjitte 14
8855 HL Sexbierum
0517 - 59 10 50

www.deskeakel.nl
deskeakel@cbo-nwf.nl

Directeur: Tim Zasburg
Intern begeleiders: Marieke Groen en Aafke Tilma-Dijkstra
Bouwcoördinator: Jantien Idzenga 

Bank: NL53 RABO 0325.5245.05

Een financiƫle bijdrage voor uw kind?

Is uw inkomen onvoldoende om schoolspullen voor uw kind(eren) aan te schaffen? Is sport, muziekles of een dagje weg te duur, of zelfs een verjaardagsfeestje? Vraag dan een bijdrage bij samenvoorallekinderen.nl.

Ga op de site naar 'Voor ouders' en start meteen een aanvraag. U kunt voor meerdere voorzieningen een bijdrage vragen. Is invullen lastig? Vraag dan hulp van het Gebiedsteam van Waadhoeke (0517-380 357).

Bijdrage en tegemoetkoming

Voor de buitenschoolse opvang betaalt u op IKC de Skeakel een eigen bijdrage. Afhankelijk van uw inkomen en het aantal uren opvang heeft u echter recht op Kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze toeslag kunt u berekenen op  www.belastingdienst.nl Maar ook hieronder vindt u een handige rekentool om uw eigen bijdrage te berekenen. 

Bijdrage en tegemoetkoming

Voor de buitenschoolse opvang en peuteropvang betaalt u een eigen bijdrage. Afhankelijk van uw inkomen en het aantal uren opvang hebt u echter recht op Kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze toeslag kunt u berekenen op belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Hieronder vindt u ook een rekenhulp die u inzicht geeft in uw bijdrage voor buitenschoolse opvang en peuteropvang.

Uw eigen bijdrage

Bereken hier uw eigen bijdrage voor buitenschoolse opvang en peuteropvang.

De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....