Onder de rook van Harlingen ligt het mooie dorp Sexbierum, met aan de Skoalstrjitte onze christelijke basisschool De Skeakel. Dit is haar website.
Op onze site vindt u veel informatie. Over de verschillende groepen en wat kinderen er leren, doen en meemaken. Over de identiteit van onze school en het team van meesters en juffen. Maar ook praktische informatie als schooltijden en de overblijfregeling, en documenten die u kunt downloaden, waaronder de schoolgids en ons schoolplan.