Schoolgids
Naast het schoolplan komt de schoolgids uit. Hierin staan de doelen en plannen voor het komende schooljaar, en vindt u praktische informatie als vakantiedata en lestijden. De schoolgids bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat algemene informatie. Het tweede deel bevat schoolspecifieke informatie. Het algemene deel ontvangt u 1 keer in de 2 jaar. Het schoolspecifieke deel ontvangt u op aanvraag aan het begin van elk schooljaar en kunt u hier downloaden. De algemene gids van onze vereniging CBO-NWF vindt u hier.