september
oktober
november
december
januari
februari
maart
april
mei
juni
11 juni Laatste dag CITO-toetsen
14 juni administratieve dag. Kinderen zijn vrij!
19 juni Schoolreisjes
27 juni 10-minutengesprekken
juli
2 juli 10– minutengesprekken
17 juli afscheid groep 8
19 juli Afsluiting schooljaar
14.30 uur Kinderen vrij!
20 juli Start van de zomervakantie!