Identiteit
De basis voor ons onderwijs ligt bij de bijbel. Wij brengen kinderen bij dat respect, zorg voor elkaar en de wereld belangrijk zijn. Vanuit deze waarden en normen stimuleren en begeleiden we kinderen in hun ontwikkeling. Zo groeien ze op tot sociale zelfstandige persoonlijkheden die met zelfvertrouwen de wereld in kunnen gaan.

De school is een plek die voor de kinderen eigen is of wordt. Een plek waar het veilig is, waar je jezelf kunt zijn en waar je gerespecteerd wordt. Ieder mens is uniek, en al deze unieke persoonlijkheden vormen samen een groep.

Onze school is een christelijke basisschool met de bijbel als inspiratiebron. Op de volgende drie peilers leggen wij accent:

Zonder relatie geen prestatie
Een goede relatie is belangrijk. Hierbij denken we aan de relatie tussen leerkracht en leerling, leerlingen onderling en leerkrachten onderling. Om dit te realiseren maken we gebruik van coöperatieve werkvormen, samenwerkend leren en maatjes leren. Kinderen kunnen zo op een speelse manier leren dat ze deel uitmaken van een groep en dat ze verantwoordelijkheid hebben voor hun eigen handelen. Door samen te werken worden sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en leerprestaties verbeterd.

Kinderen leren verschillend. Niet ieder kind leert op dezelfde manier. In ons onderwijs spelen we optimaal in op die verschillen tussen kinderen. De Skeakel is een school waar kinderen de bij hen passende kansen krijgen om zich te ontwikkelen. We dagen kinderen uit om zich te ontwikkelen op cognitief, creatief en sociaal gebied.

Er uit halen wat er in zit
Niet alle leerlingen ontwikkelen zich op hetzelfde moment op dezelfde manier. Wij willen in hun onderwijs zorgen dat het kind ervaart iets te kunnen. Succesvolle leerervaringen worden heel belangrijk gevonden. Zo kunnen ze uitgroeien tot een zelfstandige en positief kritisch denkende mensen.

Verhalen uit de bijbel
‘Als ik jou was…’ Een zin die zo begint, eindigt vaak met een advies. Als ik jou was zou ik het anders doen…
In deze periode lezen we met de kinderen de verhalen over Jakob en Esau. Jakob kijkt naar zijn oudere broer. Als ik jou was, denkt hij, dan zou ik het oudste zijn. Die gedachte laat hem niet meer los. In ruil voor een kop soep neemt hij het eerstgeboorterecht over van Esau. Later neemt Lea, de oudste zus van Rachel, de plaats van haar zusje in en wordt Jakobs vrouw. Zo wordt er voortdurend van rol gewisseld in de verhalen.

Bijbelverhalen nodigen uit om je even te verplaatsen in het leven van een ander. Om te ervaren welke keuzes iemand maakt, om mee te voelen met wat de personen uit de verhalen voelen. Word je daardoor een ander mens? Het verruimt in ieder geval je blik op het leven. Je ervaart dat er meer is dan alleen je eigen perspectief, je eigen overtuigingen en je eigen emoties.

De verhalen over Jakob en Esau zitten vol met thema’s en vragen die ook voor kinderen van nu herkenbaar zijn. Het gaat over jaloezie, over ruzie en bedrog, over angst en verdriet. Maar ook over liefde en vergeving. Jakob ontdekt in de woestijn dat God altijd met hem mee gaat, wat hij ook doet en wat er ook gebeurt. In die ervaring mag iedereen zich verplaatsen die net als Jakob zoekt naar de rol die God in zijn leven kan spelen. Soms gaat dat met vallen en opstaan, maar steeds opnieuw mag je ontdekken hoe God mensen trouw blijft. ‘Als ik jou was zou ik het doen!’

Week 38: 18 t/m 28 september 2017
Jakob in Betel, Genesis 28:10-22
Bij de bron, Genesis 29:1-14
Zeven jaar werken voor Rachel, Genesis 29:15-20

Week 39: 25 t/m 29 september 2017
Jakob trouwt met Lea, Genesis 29:21-30
De zonen van Lea, Genesis 29:31-35
Rachel wordt moeder, Genesis 30:1-24

Week 40: 2 t/m 6 oktober 2017
Jakob wil weg, Genesis 30:25-36
Takken in het water, Genesis 30:37-43
Jakob gaat weg, Genesis 31:17-24

Week 41: 9 t/m 13 oktober 2017
Waar zijn de godenbeeldjes?, Genesis 31:25-35
Verbond met Laban, Genesis 31:43-54
Jakob komt bij Esau in de buurt, Genesis 32:1-22