september
oktober
november
december
januari
februari
maart
april
mei
14 mei Weer naar school
21 mei Pinkstermaandag
28 mei Start CITO-toetsen
juni
11 juni Laatste dag CITO-toetsen
14 juni administratieve dag. Kinderen zijn vrij!
19 juni Schoolreisjes
27 juni 10-minutengesprekken
juli